Kontakt

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II
  ul. Szkolna 14
  28-500 Kazimierza Wielka
  woj. świętokrzyskie
 • tel. (41) 352-15-91
  fax. (41) 352-15-91

  Poniedziałek 17.12.2018

  Rodzice

  Państwa pytania i sugestie prosimy kierować na adres:

  robertglogowiecki@wp.pl

   

  Raport_z_ewaluacji_problemowej.pdf

  STATUT.DOC

  DORADZTWO ZAWODOWE

  W Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej powołany został Punkt Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Koordynatorem jest pani Renata Gorgoń. /rgorgon@gmail.com, tel.: 505830772/. Do zadań koordynatora należą: współpraca ze szkolnymi doradcami zawodowymi, koordynowanie działań związanychz prowadzeniem szerokiej akcji informacyjno-doradczej dla rodziców i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej (ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. 41 352-15-91)

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl Marek Białek.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
   z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
  tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  .

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

  Statistics

  liczba odwiedzin: 511839

   Strona główna

   • XV Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego – piosenka

     8 grudnia 2018r odbył się XV Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego. W konkursie piosenki naszą szkołę reprezentowała Kamila Konewecka z klasy VIII b. 

   • Teatrzyk profilaktyczny "Prawdziwy skarb"

    Słysząc słowo SKARB mamy najczęściej na myśli złoto, brylanty, pieniądze, różne kosztowności. O tym, że nie zawsze tak musi być, przekonały się dzieci z  klas 0-III naszej szkoły oglądając i słuchając uważnie występu aktorów .Bajka pod tytułem „Prawdziwy skarb”, potwierdziła, że największym skarbem w życiu każdego człowieka jest zdrowie, przyjaźń, rodzina, życie.

   • Udział w finale Olimpiady Bezpieczeństwa na piątkę

    16 listopada 2018 r nasza szkoła , reprezentowana przez uczniów klasy 5 b i 5 c brała udział w Olimpiadzie Bezpieczeństwa w Kielcach. Olimpiada Bezpieczeństwa to nie tylko zabawy i konkurencje dla najmłodszych, ale przede wszystkim świetna okazja do uświadamiania młodzieży o zagrożeniach płynących z niewłaściwego zachowania na drodze.W wydarzeniu wzięli udział zarówno uczniowie klas V szkoły podstawowych wraz z opiekunami jak i jednostki Policji, Straży Pożarnej, członkowie kieleckiego AutomobilKlub, przedstawiciele Straży Granicznej, Straży Miejskiej, KRUSu, Agencji Rynku Rolnego oraz  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.Na uczniów czekało wiele atrakcji, konkurencji takich jak test wiedzy i tor przeszkód, konkursów związanych z pierwszą pomocą a także występy artystyczne. Imprezę urozmaicili piłkarze ręczni kieleckiego klubu Vive Tauron Kielce.

   • WIŚLICA

        W ramach świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie klas szóstych, 8 listopada, wzięli udział w warsztatach historycznych "Godło Polski na przestrzeni wieków" organizowanych przez Muzeum Archeologiczne w Wiślicy. Zwiedzili zabytki Wiślicy, poznali historię Bazyliki Mniejszej, która jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury gotyckiej w Polsce.
    Uczestnicząc w warsztatach poznali dzieje polskich symboli narodowych. Następnie wykonali wizerunek Orła Białego.
    To była wspaniała lekcja historii i patriotyzmu. Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

   • NIEPODLEGŁA

    9 listopada 2018r. o godz. 11:11 społeczność  Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3
    im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej zaśpiewała hymn narodowy włączając się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. Chcemy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii jako pamiątka dla przyszłych pokoleń. Minister Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci
    i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zaprosili szkoły do świętowania
    „DNIA DLA NIEPODLEGŁEJ”.

   • Bezpieczeństwo na piątkę

    W dniu 29.10.2018 r. w SSP Nr 3 odbył się powiatowy etap konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę” naszą szkołę reprezentowało  trzech uczniów z klasy piątej „B" - Zajma Maja, a z klasy V "C" - Dusza Julia , Pisarski Stanisław. W konkursie brało udział 8 drużyn ze szkół podstawowych powiatu kazimierskiego. Drużyna naszej szkoły zajęła 1 miejsce. Opiekunami reprezentacji szkoły była p. Anna Michno i p. Paweł Radziszewski. Gratulacje. zdjęcia w albumie fotograficznym.

   • Ślubowanie klas pierwszych

    Uroczystość Ślubowania uczniów klasy I odbyła się w pięknej scenerii na sali gimnastycznej, uczestniczyli w niej: dyrekcja szkoły, władze samorzadowe,  nauczyciele, rodzice, babcie, dziadkowie, zaproszeni goście oraz przedstawiciele poszczególnych klas. Dzieci pod kierunkiem  pani BeatyJurołajć i pani Renaty Miszczyk zaprezentowały uroczysty program artystyczny. Mali aktorzy z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki interpretując je ruchem. Następnie uczniowie sprawnie pokonali przeszkodę – przeskakując przez ławeczkę wykazali się sprawnością fizyczną , aż w końcu zostali pasowani na uczniów co potwierdzili odciśnięciem palca na akcie ślubowania. W dalszej części uroczystości pan Dyrektor i wychowawczynie wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy a zaproszeni goście obdarowali pierwszoklasistów słodyczami. Uroczystość, podziękowaniem, zakończył pan Burmistrz Łukasz Maderak. Zdjęcia w albumie fotograficznym.

   • 50-lecie Naszej Szkoły

    Obchody Jubileuszu Naszej Jubilatki odbyły się w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Na wstępie najmłodsi uczniowie odśpiewali piosenkę „Moja szkoła ma pół wieku”, potem były wspomnienia byłych uczniów i nauczycieli. Dyrektor Robert Głogowiecki przedstawił bogatą historię szkoły. Życzenia i gratulacje składali samorządowcy: Burmistrzowie Adam Bodzioch i Łukasz Maderak, Starosta Jan Nowak, szefowe lokalnych struktur związkowych ZNP i Solidarności, dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych. Na scenę zaproszono również emerytowanych nauczycieli, którzy dołączyli do wspomnień, za co otrzymali róże i ogromne brawa.  Na zakończenie „trójka” zaprezentowała bogaty, jubileuszowy program artystyczny, który przygotowała Pani Aleksandra Kuchnecka i Pani Ilona Franasik przy scenografii Pani Róży Ryczek. Zdjęcia: http://pilarscy.eu/?p=12791

   • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

    14 października obchodzimy święto Dnia Edukacji Narodowej, które tradycyjnie nazywamy „Dniem nauczyciela”. W tym dniu świętują pracownicy szkół, a przede wszystkim nauczyciele. To zawód z powołania i chęci przekazania drugiemu człowiekowi tego, co sam zdobył z wielkim wysiłkiem Nauczyciel jest osobą, która od najmłodszych lat kształtuje naszą osobowość, spojrzenie na świat, uczy prawd o życiu. Uczniowie pod kierunkiem P. Beaty Kuvbiec i P. Anny Michno przygotowali uroczystą akademię dla Nauczycieli naszej szkoły. Wszystkim dopisywał humor podczas zabawy i śpiewu znanych piosenek, a  taniec  uczniów  z klasy IV a i IV b przygotowany przez p. Renatę Gaweł i P. Annę Bijak  zachwycił wszystkich nauczycieli i uczniów. Na koniec uroczystości Dyrektor szkoły, Pan Robert Głogowiecki, złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły dziękując im za swoją pracę.Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.