O szkole

Czterdziestolatka

 

  

„Czterdziestolatka”

 

„Nie lękajcie się zawierzyć Jezusowi,

On was poprowadzi.

… Da wam siłę,

byście szli za Nim

każdego dnia i w każdej sytuacji”

 

Jan Paweł II

 

 

            W roku szkolnym 1968/1969 rozpoczyna się historia Szkoły Podstawowej nr 3, obecnie pełna nazwa brzmi Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II. Rozrastające się miasto Kazimierza Wielka potrzebowało  kolejnej szkoły podstawowej obok istniejących wówczas Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. W zupełnie nowym i nowoczesnym jak na ówczesne czasy budynku  rozpoczęło naukę kilkuset uczniów w tym także piszący te słowa . Mury „trójki” opuściło do dzisiaj   3050    absolwentów tak  spośród obywateli naszego miasta jak i okolicznych wiosek ,bo przez kilkanaście lat „Trójka” była Gminną Szkołą Zbiorczą .

            Nad wykształceniem i wychowaniem tak licznej grupy  uczennic i uczniów  czuwało
7 dyrektorów a także ponad setka nauczycieli i kilkudziesięciu pracowników obsługi
i administracji . Po latach możemy stwierdzić, iż była to praca nauczycieli z powołania.

Ale szkoła nigdy nie może istnieć bez  rodziców, którzy poświęcają swój czas i siły na pracę dla szkoły
w Radach Rodziców.

            Nauka w pierwszych latach istnienia Szkoły Podstawowej była prowadzona na dwie zmiany co przy dzisiejszym niżu demograficznym wydaje się niewiarygodne.

            Ale pierwsi uczniowie szkoły mimo , iż byli zapisani do szkoły Podstawowej nr 3 naukę rozpoczęli
w salach Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 2 , ponieważ firma budowlana  miała trudności z doprowadzeniem do budynku szkoły- wody . Więc tak naprawdę uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1968/1969 w Szkole Podstawowej nr 3 nastąpiło 12 października 1968 r. Następnego dnia ówczesne regionalne pismo „Słowo Ludu” pisało o  tym wydarzeniu:

 

 „W początkowym okresie nauki korzystano z 12 izb lekcyjnych, 2 pracowni do zajęć praktyczno – technicznych  oraz pracowni biologiczno – chemicznej. Szkoła dysponowała piękną salą gimnastyczną
z rozbieralniami i natryskami.”

 

Na pierwszego kierownika szkoły został powołany wówczas młody i pełen inicjatywy nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2, niezapomniany, dziś już niestety nie żyjący,

 mgr Waldemar Dutkiewicz późniejszy profesor uczelni kieleckich , który zawsze pamiętał

o swojej szkole i chętnie pomagał jej absolwentom podczas gdy rozpoczynali studia. Pierwszym  z-cą kierownika szkoły zostaje  Pani Natalia Malec.

Dużą pomocą dla szkoły okazał się nowo powołany Komitet Rodzicielski.

Dobrze wyposażona jak na tamte standardy szkoła stwarza uczniom dobre warunki rozwoju umysłowego i fizycznego. Już w pierwszym roku istnienia szkoły drużyna chłopców prowadzona  przez kierownika szkoły Waldemara Dutkiewicza zakwalifikowała się do finałów zawodów wojewódzkich w piłce nożnej, zajmując 4 miejsce w województwie. Również uczeń „trójki” Zbigniew Stępień podczas mistrzostw województwa w lekkoatletyce zdobywa mistrzostwo województwa w biegach na 100 i 300 metrów.

W pierwszych latach istnienia szkoły jej symbolem  był chór szkolny prowadzony przez Pana Zbigniewa Janika, który wygrywał konkursy na wszystkich szczeblach.

W tych początkowych latach istnienia szkoły działają w  niej ZHP oraz kilkanaście kół zainteresowań np.: SKS, PCK, matematyczne, teatralne, taneczne, biologiczne, fizyczne, recytatorskie i inne. Rok szkolny 1971/1972 to kolejne ważne dla szkoły wydarzenie obok szkoły rozpoczyna się budowa boiska szkolnego służącego uczniom naszej szkoły do dnia dzisiejszego.

W dniu 11 stycznia 1974 r. odchodzi ze szkoły dyrektor Waldemar Dutkiewicz człowiek, który był całym sercem oddany szkole. Miejsce dyrektora Waldemara Dutkiewicza zajął mgr Józef Zawiliński  znakomity polonista.

Od roku szkolnego 1974/1975 nasza szkoła pełni funkcję Zbiorczej Szkoły Gminnej. Kolejny rok szkolny 1975/1976 był trochę inny od poprzednich ponieważ rozpoczął się nie jak zwykle 1 września a 21 sierpnia, ale żeby osłodzić uczniom to przyspieszenie również zakończenie roku szkolnego odbyło się nie typowo 5 czerwca 1976 r.

Także kolejne wakacje były nieco wcześniej kończone i rok szkolny 1976/1977 rozpoczyna się 23 sierpnia
a rok szkolny 1978/1979 - 21 sierpnia, 1978/1979 - 20 sierpnia. 0d roku szkolnego 1979/1980 powrócono do rozpoczynania roku szkolnego od września.

Rok szkolny 1978/1979 jak pokazał 16 października stał się szczególnym w historii nie tylko całego świata, nas Polaków, ale także Szkoły Podstawowej nr 3. Czy 16 października 1978r. ktoś marzył o tym, że jedna
z kazimierskich szkół będzie nosiła imię Jana Pawła II?

 Rok szkolny 1978/1979 to również rok kolejnych sukcesów uczniów naszej szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. W olimpiadzie geograficznej uczennica Elżbieta Sobczyk znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczniów.

Na przełomie roku 1979 – 1980 dyrektorem szkoły, w związku z odejściem do pracy w Wydziale Oświaty Pana Józefa Zawilińskiego, został Pan Kazimierz  Robak.

W roku 1980 chór szkolny wygrał Międzywojewódzki Przegląd Eliminacji  Chórów Szkolnych  zdobywając puchar Ogólnopolskiego Związku Chórów i Orkiestr. Natomiast rok szkolny 1980/1981 to olbrzymi sukces ucznia szkoły podstawowej nr 3 Artura Widłaka, który zajął pierwsze miejsce w olimpiadzie matematycznej na szczeblu wojewódzkim.

W kolejnych latach dyrektorami szkoły byli Panowie Jan Łasiński i Ryszard Adamczyk . Od roku 1991 dyrektorem szkoły została Pani Janina Waligóra.

11 czerwca 1991r. to jedna z najważniejszych dat w historii szkoły , to właśnie tego dnia szkole zostało nadane imię Jana Pawła II. W czasie tej uroczystości Rada Rodziców przekazała na ręce Pani Dyrektor Janiny Waligóry sztandar z wizerunkiem patrona szkoły. Od roku 1991 szczególnym dniem
w życiu szkoły jest zawsze dzień 16 października czyli święto szkoły -„Dzień Patrona”. W dziesiątą rocznicę nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 została wmurowana tablica pamiątkowa
z podobizną Jana Pawła II  wraz z cytowanym na wstępie napisem.

W roku 1999 w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II rozpoczyna działalność Publiczne Gimnazjum nr 2, które zostaje przeniesione do nowego budynku w 2003 roku.

Od września 2002 r. dyrektorem szkoły jest Pan Robert Głogowiecki.

W roku 2005 w kilka dni po śmierci patrona szkoły , byliśmy pomysłodawcami i współorganizatorami „Białego Marszu”. W pierwszą  rocznice śmierci Jana Pawła II ze środków rady Rodziców zostało ufundowane popiersie patrona szkoły, które stoi w holu placówki. Odsłonięcia w obecności mieszkańców Kazimierzy wielkiej podczas „Białego Marszu” popiersia dokonali Burmistrz MiG Kazimierza Wielka Pan Adam Bodzioch, dyrektor szkoły  Robert Głogowiecki i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Gącik.

Rok 2008 to kolejna znacząca data w życiu szkoły, to właśnie w tym roku w szkole została otwarta Izba Pamięci poświęcona patronowi szkoły Janowi Pawłowi II. Eksponaty do Izby Pamięci przekazał z własnych zbiorów ksiądz Andrzej Biernacki wieloletni proboszcz parafii w Gorzkowie, twórca zespołu Gorzkowianie, Honorowy obywatel miasta Kazimierza Wielka. Uroczystego otwarcia Izby dokonali podobnie jak
w przypadku odsłonięcia popiersia Jana Pawła II Burmistrz MiG Kazimierza Wielka Pan Adam Bodzioch, dyrektor szkoły Robert Głogowiecki i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Gącik. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr3 im. Jana Pawła II jest członkiem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i corocznie uczestniczy w zjazdach szkół w Wadowicach i w Częstochowie. Podczas jednego z takich zjazdów szkoła otrzymała z rąk kardynała Stanisława Dziwisza „Dąb Papieski”, który dumnie rośnie na placu przed szkołą.

 

Obecnie w 13 oddziałach Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II 227 uczniów zdobywa wiedzę pod opieką 22 nauczycieli. Nasi uczniowie kontynuują dobre tradycje szkoły i wygrywają wiele konkursów przedmiotowych i sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. W szkole działają liczne koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, historyczne, języków rosyjskiego i angielskiego, informatyczne, plastyczne, teatralne i taneczne, dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej czy rytmiki oraz organizacje szkolne: Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska. Bardzo prężnie działa w szkole SKS co widać po wynikach sportowych naszych uczniów . W ubiegłym roku m.in. nasze uczennice reprezentowały naszą gminę na Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Altenstadt, a uczennica Diana Franasik wygrała Ogólnopolski Turniej  Recytatorski.

Szkoła to także nowoczesne metody nauczania. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa pozyskana ze środków Unii Europejskiej. W roku 2008 uczniowie naszej szkoły z klas 0-III uczestniczyli
w rządowym programie „Ćwiczę w szkole i przedszkolu – świat udźwignę będąc zdrowym”.

W życie szkoły chętnie i aktywnie włączają się rodzice a zwłaszcza działająca przy szkole Rada Rodziców.

Szkoła nasza  jest otwarta także dla środowiska lokalnego, funkcjonuje w naszej szkole Świetlica Opiekuńczo –Wychowawcza, w której zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu.

W szkole działa biblioteka, świetlica szkolna i nowoczesna stołówka, w której żywi się 180 uczniów naszej szkoły jak i z sąsiedniego gimnazjum.

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II to szkoła ,w której panuje miła atmosfera uczniowie mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa i chętnie uczestniczą

w jej życiu.

Do stałych tradycji szkoły należą:

§         Dzień Patrona

§         Biały Marsz

§         Udział w zjazdach szkół im. Jana Pawła II

§         Udział pocztu sztandarowego szkoły w uroczystościach

§         Wiosenne i jesienne  wycieczki krajoznawcze

§         Wyjazdy do teatru i kina

§         Bal choinkowy dla uczniów

§         Udział w konkursach

§         Udział w zawodach sportowych

Wychowawcy i nauczyciele współpracują z pedagogami, psychologami i specjalistami

 z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Szkoła mimo młodego wieku jest na bieżąco remontowana i unowocześniana ze środków finansowych Gminy i Rady Rodziców. W roku 2009 planowana jest budowa nowego boiska o sztucznej nawierzchni
w ramach programu „Orlik”, byłby to piękny prezent dla szkoły i miasta z okazji czterdziestych urodzin Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II.

 

                         

 

                                                                         Robert Głogowiecki