Dyrekcja Szkoły

.

Dyrektor Szkoły

Robert Głogowiecki

Wicedyrektor Szkoły

Krzysztof Kuchnecki