Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

W Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej powołany został Punkt Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Koordynatorem jest pani Renata Gorgoń. /rgorgon@gmail.com, tel.: 505830772/. Do zadań koordynatora należą: współpraca ze szkolnymi doradcami zawodowymi, koordynowanie działań związanych z prowadzeniem szerokiej akcji informacyjno-doradczej dla rodziców i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.