Lista nauczycieli

 
 
Romualda Adamczyk n-l historii, wos-u, rewalidacji
 
 
Ewa Adamczyk-Isaki n-l języka niemieckiego
 
 
Anna Bełzowska n-l wych-fiz., ed. wczes, rewalidacji
 
 
Anna  Bijak n-l ed. wczesnoszkolnej, terapii ped.
 
 
Magdalena  Dziubek n-l ed. wczesnoszkolnej
 
 
Ilona Franasik n-l języka angielskiego
 
 
Agnieszka  Gaik n-l języka angielskiego
 
 
Renata Gaweł n-l ed. wczesnoszkolnej, terapii ped.
 
 
Anna Gącik n-l języka polskiego, terapii ped.
 
 
Robert  Głogowiecki dyrektor, n-l historii
 
 
Urszula Góra n-l muzyki, plastyki
 
 
Beata Jurołajć n-l wych. przedszkolnego
 
 
Marlena Karbowniczek n-l wych. przed., j. ang.
 
 
Ewa Kosz n-l informatyki
 
 
Wioletta Koziara n-l biologii
 
 
Anna Kozioł pedagog-logopeda
 
 
Aleksandra Kuchnecka n-l ed. wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego
 
 
Krzysztof Kuchnecki wicedyrektor, n-l wdżwr, rewalidacji
 
 
Lucyna Kusak n-l matematyki, wych. świetlicy
 
 
Zbigniew  Kwiecień n-l wych. fizycznego
 
 
Aleksandra Łukasiewicz n-l matematyki
 
 
Jolanta Maj n-l wych przed i doradztwa zaw, wych świet
 
 
Bożena  Malara n-l fizyki
 
 
Beata Marzec n-l ed. wczesnoszkolnej, ed. inf.
 
 
Anna Michno n-l muzyki, informatyki
 
 
Edyta Mikina n-l języka polskiego
 
 
Jarosław  Miszczyk n-l matematyki
 
 
 Monika Pragnąca-Tulita n-l wych. świetlicy, rewalidacji
 
 
Urszula Noga kierownik świetlicy, wych świetlicy
 
 
Piotr Pietrasik n-l religii
 
 
Marta Przeniosło n-l chemii, wos-u, wdżwr
 
 
Ks. Zbigniew Przygodzki n-l religii
 
 
Paweł Radziszewski n-l wych. fizycznego
 
 
Renata  Reszka n-l bibliotekarz, n-l hist
 
 
Róża Ryczek n-l plastyki, techniki, inf,edb
 
 
Beata Skoruch n-l geografii, przyrody
 
 
 Wiejacha Ewa n-l języka polskiego
 
 
Wioletta Wójcik n-l języka polskiego,rewalidacji
 
 
Elżbieta  Żurek n-l ed. wczesnoszkolnej