Klauzula zdalne nauczanie SP3 KW Klauzula informacyjna SSP Nr 3 Kazimierza Wielka Informacja dla rodziców - udostępnianie wizerunku Klauzula informacyjna- monitoring SSP Nr 3 Deklaracja dostępności strony internetowej SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej

RODO

Informacja dla rodziców - udostępnianie wizerunku

Informacja dla rodziców/opiekunów

Informujemy, że rodzice i opiekunowie, którzy zamierzają wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy podczas uroczystości w placówkach oświatowych, powinni je tak wykonywać, nagrywać, a następnie montować materiał, aby ograniczać się do wykorzystania wizerunków dzieci, jedynie jako szczegółów większej całości, na co nie jest wymagana żadna zgoda.

Rozpowszechnianie wizerunku  dziecka stanowiącego jedynie szczegół całości takiej jak nagranie ww. imprez nie wymaga zgody i nie jest podstawą do  jakichkolwiek roszczeń.

 Przez wykorzystanie stanowiące jedynie szczegół całości rozumie się w szczególności te ujęcia, na których  dzieci występują w grupie, jak również ujęcia, na których  dzieci występują samodzielnie, jednak sposób rejestracji (np. kąt kamery, czas trwania ujęcia) nie pozwala w rozsądnym zakresie przyjąć, że wizerunek dzieci stanowi główny lub podstawowy element tego ujęcia (np. krótka migawka pokazująca specyficzną rolę, jaką dzieci  odgrywają w danej imprezie).

Uwaga!   Udostępnianie przez innych rodziców wizerunku dzieci osobom trzecim oraz publikowanie w sieci może się odbywać jedynie za  zgodą rodzica  /opiekuna dziecka.

Podstawa prawna:

1)  art 6 ust.1 lit.a.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. UE L 119, s. 1),

2) art. 81  ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z  2017 r, poz.880 ).