Pedagog szkolny POTRZEBY DZIECI EGZAMIN OSMIOKLASISTY DZIECKO W RODZINIE KILKA UWAG O WYCHOWANIU Jesteśmy uważni Doskonalenie umiejętności czytania Doskonalenie umiejętności pisania Ćwiczenia analizatora słuchowego ,,Wierszyki łamiące języki"-ćwiczenia logopedyczne nie tylko dla dzieci... Ćwiczenia logopedyczne Dyktanda dla klas 4-8 online Teksty do głośnego czytania. Adresy specjalistycznych placówek i instytucji w Kielcach i w Krakowie. Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły? Konflikty w rodzeństwie a rola rodzica. Kreatywne zabawy z książką. Ćwiczenia dla uczniów klas 8- szybka powtórka przed egzaminem: Ambicje dziecka czy rodzica? ,,Wakacje inne niż zwykle. Czy mogą być udane?” ,,A dlaczego nie 6? Wysokie oczekiwania kontra wyniki w nauce’’ Jak dogadać się z nastolatkiem? Depresja u dzieci i młodzieży

Pedagog szkolny

Adresy specjalistycznych placówek i instytucji w Kielcach i w Krakowie.

Kielce

 

 

 

ADRESY I TELEFONY

 

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji - ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65 - tel. 41 331-53-13

w tym:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych - 41 331-57-88

Stowarzyszenie "NADZIEJA W RODZINIE" - ul. Karczówkowska 36, - tel. 41 335-87-55

w tym:

Zakład terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny oferujący bezpłatne badania w kierunku zakażenia wirusem HIV - tel. 41 345 56 65

Klub "Wolna Strefa"

ul. Krakowska 17 - tel. 41 361 96 14 ul. Naruszewicza 16 - tel. 41 366 32 05
ul. Karczówkowska 36 - tel. 41 366 94 17
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 - tel. 41 3625640

Klub "Młoda Strefa"os. Na Stoku 98 - tel.41 362 37 44
ul. Oboźna 5 - tel. 41 201 07 21

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych - ul. Karczówkowska 36a - tel. 41 344 52 82

 

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy - Przychodnia Terapii Uzależniania od Alkoholu i Współuzależnienia - ul. Jagiellońska 72 - tel. 41 345 73 46

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - ul. Studzienna 2 - 41 331 25 24, 332 47 84

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie - ul. 1-go Maja 196 - tel. 41 368 18 67

 

Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie - ul. Wiśniowa 3 - tel. 41 362 89 73

 

Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy - ul. Grunwaldzka 43 A - tel. 41 366 10 52

 

 

Kraków

 

 

 

ADRESY I TELEFONY

Krakowski Ośrodek Terapii - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Helclów 23 a

12 422 18 58

Oddział Kliniczny Psychiatrii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 21a

12 424 87 33

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

ul. Wielicka 73

12 425 57 47

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8b

12 421 92 82

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

ul. Półkole 11

12 412 15 66

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

ul. Wacława Popławskiego 17

12 632 87 73
660 637 351

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

ul. św. Gertrudy 2

12 422 43 83
600 637 312

Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin

ul. Krupnicza 38

12 431 18 08

Poradnia Uzależnień i Poradnia Psychoterapii dla Młodzieży

ul. Batorego 5

12 633 35 31

Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

os. Krakowiaków 46

12 425 81 70

Centrum Terapii Uzależnień

ul. Wielicka 73

12 425 57 47

Komenda Miejska Policji w Krakowie
Sekcja ds. Nieletnich i Patologii

ul. Lubicz

12 615 31 34
12 615 31 19

Komenda Straży Miejskiej

ul. Dobrego Pasterza 116

12 411 00 45


Młodzieżowy telefon zaufania - 988
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
Pomarańczowa linia - 0 801 140 068
Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne.
Krakowski Telefon Zaufania - 12 413 71 33
Informacja Toksykologiczna - 12 647 11 05
Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich rodzin - 12 411 60 44
Niebieska linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 0 800 12 00 02