Informacje Cele i zadania Regulamin świetlicy Stołówka szkolna Kodeks zachowania Regulamin stołówki Programy Remont świetlicy Zdjęcia zajęć świetlicowych Konkurs świetlicowy na najpiękniejszą kolorowankę świąteczną Konkurs świetlicowy Jan Paweł II Konkurs "Zoo Jana Brzechwy" Wakacyjne podróże Konkurs karnawałowy Czytanie łączy pokolenia Teatrzyk wiosenny Zajęcia na śniegu 2017/2018 Zajęcia 2019/2020 Dzień pluszowego misia i zajęcia Zbliża się Mikołaj Konkurs "Przestrzenna ozdoba świąteczna" Walentynki Karnawałowe maski Karnawałowo na świetlicy „Tydzień Baśni i Bajki” w naszej świetlicy szkolnej

Świetlica Szkolna

Stołówka szkolna

STOŁÓWKA SZKOLNA

 


W szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

Koszt obiadu dwudaniowego – 5,00 zł.
OGŁOSZENIE

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XX/140/2008, §5 pkt. 2 – 3, § 6 pkt. 1 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, w sprawie korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierza Wielka, informujemy iż:

1. Opłaty za wyżywienie płatne są z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

2. W uzasadnionych  przypadkach  Dyrektor, Kierownik  świetlicy na  wniosek rodzica (prawnego opiekuna), może  wyznaczyć  inny termin   niż określony
w ust. 2  wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku na stołówce szkolnej. Nieprzestrzeganie powyższego rozporządzenia zgodnie   z Regulaminem stołówki szkolnej (pkt.8) przy SSP nr 3 w Kazimierzy Wielkiej wiąże się ze skreśleniem ucznia z listy obiadowej.

3. W przypadku nieobecności  stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby nieobecności,  pod   warunkiem
zgłoszenia  tego  faktu  osobiście, telefonicznie szkoła(041)3521- 591, intendent 693 547 929, kierownik 602 556 572 lub pisemnie do 8.30  rano dnia w którym dziecko jest nieobecne.

PRACOWNICY KUCHNI

 

      Szef kuchni : Anna Klimek 

    Kucharki : Teresa Górecka  

                                  Beata Wojtasik

                                  Anna Kałuża