Informacje Cele i zadania Regulamin świetlicy Stołówka szkolna Kodeks zachowania Regulamin stołówki Programy Remont świetlicy Zdjęcia zajęć świetlicowych Konkurs świetlicowy na najpiękniejszą kolorowankę świąteczną Konkurs świetlicowy Jan Paweł II Konkurs "Zoo Jana Brzechwy" Wakacyjne podróże Konkurs karnawałowy Czytanie łączy pokolenia Teatrzyk wiosenny Zajęcia na śniegu 2017/2018 Zajęcia 2019/2020 Dzień pluszowego misia i zajęcia Zbliża się Mikołaj Konkurs "Przestrzenna ozdoba świąteczna" Walentynki Karnawałowe maski Karnawałowo na świetlicy „Tydzień Baśni i Bajki” w naszej świetlicy szkolnej

Świetlica Szkolna

Regulamin stołówki

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 

1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.

2. Z żywienia w stołówce mają prawo korzystać :

*  wszyscy chętni uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum

*  uczniowie, którym obiady sponsoruje pozyskany sponsor

*  uczniowie, którym obiady refunduje MGOPS

*  nauczyciele, pracownicy szkoły i gimnazjum

3. Obiad wydawany jest zmianowo, według kończących zajęcia

* poniedziałek - piątek:

* godz. 11.40 - 12.10 - obiady jedzą dzieci z grup zerowych

* godz. 12.25 - 14.00 - obiady jedzą uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum pracownicy szkoły podstawowej oraz gimnazjum

4. Do pomieszczeń stołówki wchodzą tylko uczniowie, oraz osoby uprawnione do korzystania z posiłków.

5. Posiłki wydawane są tylko w obecności nauczyciela pełniącego dyżur, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na stołówce.

6. Wszystkich korzystających z wyżywienia w stołówce obowiązuje :

* spokojne oczekiwanie w kolejce po obiad

* zachowanie ciszy podczas spożywania posiłków

* kulturalne zachowanie się przy stole

* pozostawienie po spożyciu posiłku należytego ładu i porządku

7. W stołówce obowiązuje samoobsługa: posiłki i naczynia przynoszą i odnoszą  (osobiście) uczniowie i osoby korzystające z posiłków do okienek zdawczo - odbiorczych. 

8. Zabrania się przebywania na terenie stołówki (w czasie obiadu) osobom nie korzystającym z posiłków.

9. Wszystkim korzystającym z wyżywienia, poza osobami uprawnionymi (dyrektor szkoły, kierownik świetlicy) wstęp do kuchni wzbroniony.