O szkole

Historia

2008 - Otwarcie Izby Pamięci Jana Pawła II 

2006 - Odsłonięcie popiersia Jana Pawła II

1991 - Przekazanie sztandaru szkoły

1991 - Nadanie imienia Jana Pawła II Samorządowej Szkole Podstawowej nr3

1968  - Budowa nowej szkoły