Wydarzenia szkolne

Rok 2009/2010

 


8 października 2009
roku
uczniowie klas szóstych wraz ze sztandarem szkoły
i opiekunami panią Anną Bijak i panem Krzysztofem Kuchneckim uczestniczyli
w IX ogólnopolskiej pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze.
Na tym corocznym spotkaniu odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego ks. abp. Józefa Kowalczyka. Bezpośrednio po Mszy Św. odczytano akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski i list do Ojca Św. Benedykta XVI, a także wszyscy uczestnicy pielgrzymki odśpiewali Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.


Zdjęcia w Albumie fotograficznym - wybierz galerię: Rok 2009/2010.
 


13 października 2009r
. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia było bardzo uroczyście – kwiaty, życzenia, słodycze…

Pan dyrektor Robert Głogowiecki złożył wszystkim pracownikom szkoły życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Nauczycielom, którzy osiągnęli sukcesy
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wręczył Nagrody Dyrektora.
Dopełnieniem życzeń był program artystyczny w wykonaniu „zerówkowiczów” przygotowanych przez panie Elżbietę Żurek i Renatę Gaweł. Dodatkowo uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Brzydkie kaczątko”, za które w ubiegłym roku szkolnym otrzymali pierwsze miejsce w Gminnym Konkursie Małych Form Teatralnych, a zostało przygotowane przez panie: Aleksandrę Kuchnecką, Ilonę Franasik i Beatę Jurołajć.


Zdjęcia w Albumie fotograficznym - wybierz galerię: Rok 2009/2010.


16 października 1978r
. to szczególna data, to wybór Polaka Karola Wojtyły na Namiestnika Stolicy Piotrowej. Wielki człowiek Papież Jan Paweł II – nasz patron – już za życia stał się wyjątkową postacią. Nasza szkoła to jedna ze 153 szkół podstawowych w Polsce, która nosi TO WYJĄTKOWE IMIĘ. W dzień rocznicy Pontyfikatu Ojca Świętego (16.10.2009r.) uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli we Mszy Św. celebrowanej przez ks. proboszcza Mariana Jakubowskiego i ks. kanonika Jana Dudka. Po uroczystej liturgii wszyscy przeszli do szkoły, by pod tablicą pamiątkową złożyć kwiaty. Wiązanki złożyły też inne delegacje. Następnie odbyła się akademia poświęcona Janowi Pawłowi II przygotowana przez pana Piotra Pietrasika i panią Annę Michno. Na koniec głos zabrali zaproszeni gości: z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka pan Czesław Kowalski i ks. kanonik Jan Dudek, którzy podzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi papieża.

Zdjęcia w Albumie fotograficznym - wybierz galerię: Rok 2009/2010.

 

 "ORLIK" W chłodne popołudnie 20.10.2009 r. przy naszej szkole, Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, miało miejsce otwarcie kompleksu boisk sportowych w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Program ten zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Boisko do piłki nożnej ma wymiary 30x62 m o pow. całkowitej 1860 m 2 , zaś boisko wielofunkcyjne 19,1x32,1 m o powierzchni 613,11 m 3. Kompleks jest oświetlony oraz ogrodzony czterometrowym płotem z metalowej siatki. Uroczystość oficjalnego otwarcia „Orlika” poprzedziły występy artystyczne uczniów SSP Nr 3 na Hali Sportowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Po części artystycznej okolicznościowe przemówienia wygłosili min.: wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka, wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Józef Żurek, dyrektor SSP nr 3 Robert Głogowiecki oraz liderzy lokalnych samorządów. Następna część otwarcia miała miejsce przy szkole, gdzie wielką biało-czerwoną wstęgę, o długości ponad 10 metrów przecinało na nowym boisku aż 12 osób. Następnie ks. proboszcz Marian Jakubowski poświęcił obiekt. Pierwszą bramkę na Orliku strzeliła pani wojewoda, później swoich sił spróbowali także inni zaproszeni goście.

 Zdjęcia w Albumie fotograficznym - wybierz galerię: Otwarcie Orlika 2012

 

 

Dzień 30 października 2009 roku to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani na uczniów SSP nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej. Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się po okiem wychowawcy Krzysztofa Kuchneckiego od początku roku szkolnego. Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia.Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień  przybrała odświętny wygląd. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych. Nie zabrakło też gości, była pani Grażyna Kozioł- kierownik Kuratorium Świętokrzyskiego oddział zamiejscowy w Busku-Zdroju, naucycielki z przedszkola (dawne wychowawczynie) oraz rodzice, opiekunowie, dziadkowie i rodzeństwo pierwszaków. Na początek Dyrektor Szkoły Pan Robert Głogowiecki skierował do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej. Następnie uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.Następnie uczniowie zostali pasowani przez przewodniczącego Samorzadu Uczniowskiego Macieja Kołodziejczyka na uczniów naszej szkoły przy pomocy symbolicznego ołówka. Uczniowie klas   starszych powitali pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie i zaoferowali swą pomoc w razie trudności. Nastepnie wręczono pamiątkowe dyplomy i plakietki, a drugoklasiści niespodziankę w postaci kuferków obfitości ze słodyczami. Na koniec uroczystości były pamiątkowe zdjęcia.

 

 

Narodowe Święto Niepodległości– polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, „dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego” w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję.

Uroczysta akademia z tej okazji została przygotowana pod czujnym okiem pani Aleksandry Kuchneckiej. Uczniowie przypomnieli „dawne” wydarzenia. Historia tamtych czasów, którą chłonęliśmy przeplatana była prezentacją multimedialną i pieśniami patriotycznymi

 

 

Dnia 1 października 2009 roku ruszył projekt pt. Efektywna nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kazimierza Wielka. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) priorytetu IX, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałania 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem projektu jest Gmina Kazimierza Wielka, a dofinansowanie otrzymane przez gminę w wysokości 853 720,60 zł stanowi 100% kosztów realizacji projektu.

Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków dla lepszego rozwoju i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kazimierza Wielka jest organem prowadzącym. Oprócz celu ogólnego istnieją również cele szczegółowe takie jak: poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: językowych, komputerowych oraz z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; podniesienie i wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów z zaległościami i opóźnieniami; zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych uczniów, zarówno tych najlepszych, jak i tych, którzy m.in. z opisanych powyżej powodów mają problemy w nauce; poprawa średnich wyników egzaminów kompetencyjnych w szkołach objętych projektem; praktyczne i trwałe wprowadzenie nowoczesnego i niezwykle atrakcyjnego dla uczniów narzędzia dydaktycznego w postaci e-learningu do szkół. Projekt obejmuje 1200 uczniów z 8 szkół podstawowych i dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka.

Projekt obejmuje działania, które ściśle realizują wszystkie cele projektu. Działaniami tymi są m.in.: szkolenia językowe (j. angielski) zakończone egzaminem TELC-120h/grupę; szkolenia komputerowe (IT) zakończone egzaminem ECDL-120h/grupę; zajęcia rozwijające z języka angielskiego-60h/grupę (18 grup); zajęcia rozwijające z technik komputerowych 60h/grupę (14 grup); zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, j. ojczystego, historii 60h/grupę (30 grup), dodatkowo zajęcia będą wzbogacone komponentem e-learningowym w wymiarze 5h/os.; zajęcia wyrównujące z różnych przedmiotów oraz międzyprzedmiotowe dla uczniów opóźnionych w materiale 30h/grupę (58 grup). Ponadto projekt obejmie wsparcie psychologiczne dla uczniów 5h/grupę (2 grupy) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w wymiarze 15 h/grupę (1 grupa). W ramach projektu zostanie zakupiona platforma do szkoleń e-learningowych z zakresu języków obcych i informatyki będąca innowacyjnym elementem nowoczesnej edukacji.

Projekt realizowany jest do 31.08.2010 roku. a instytucją wdrażającą jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. 

 

 

  25 i 26 listopada 2009r. uroczyście obchodziliśmy wieczór wróżb andrzejkowych.Tradycja andrzejek  wywodzi się od chrześcijańskich świętych. Grekom, którzy skojarzyli Andrzeja
z wróżbami zawdzięczamy magiczny charakter tego święta. Andrzejkipierwotnie były obchodzone tylko przez panny, które poznawały na nich imię swojego przyszłego męża. Dla kawalerów przewidziane były Katarzynki przypadające 24 listopada. Obecnie odbiega się od tradycji
i andrzejki stały się oczywiście świętem, na którym wróżą sobie wszyscy, a przepowiednie traktowane są bardziej z przymrużeniem oka. Zabawa andrzejkowa jest nieodzownym elementem każdej imprezy. Można zaszaleć, zatańczyć,a przede wszystkim powróżyć co czyniliśmy tego niepowtarzalnego wieczoru.

 

 

Mikołajki

W naszej szkole, w tym szczególnym dniu (4 grudnia) „pojawił” się Mikołaj ze Śnieżynką. Każda klasa- ta grzeczna i mniej grzeczna dostała wyjątkowe i wspaniałe prezenty. Nauczycieli Mikołaj także obdarował słodką niespodzianką. Mikołajki - zeświecczona nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego6 grudnia. Obchodzona na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry.W dniu tym Święty przynosi nie tylko dzieciom prezenty. Zazwyczaj są to drobne upominki, słodycze lub małe zabawki. Z utęsknieniem i niecierpliwością już na Niego czekamy licząc na małe „co nieco”.

 

 

 Klasa I naszej szkoły wygrała plebiscyt „Echa Dnia” na Najsypatyczniejszych Pierwszaków w powiecie kazimierskim. Jesteśmy dumni i szczęśliwi z tego sukcesu.„Najsympatyczniejsze  pierwszaki” w  powiecie kazimierskim mają swojego pana, a nie panią, co ich wyróżnia od pozostałych uczniów z edukacji wczesnoszkolnej. Wychowawca  bardzo lubi z nimi przebywać i dzięki m.in. nim uwielbia swoją pracę i nie wyobraża sobie innej.

Klasa I to: Olaf Błajszczak, Mateusz Bojko, Dominik Gajda, Jędrzej Gącik, Zuzanna Gącik, Julia Kucięba, Julita Kłos, Adam Łukasiewicz, Bartłomiej Mamaj, Aleksandra Łukasiewicz, Norbert Nowak, Filip Osiński, Julia Słoka, Oliwia Słoka, Krzysztof Tarabuła, Natalia Wojtaś, Adrian Zieleniewski, Marek Ziomkowski, Magdalena Żarnowiecka. Wychowawca- Krzysztof Kuchnecki.

 

 

 10 i 11 lutego w naszej szkole odbyły się zabawy karnawałowe. Rzędy kolorowych bibuł zmieniły codzienny wystrój sali gimnastycznej. Bal rozpoczął się „żywą” muzyką zaproszonej orkiestry. Uczniowie klas I-III bawili się pod czujnym okiem swoich nauczycieli i rodziców. Grupa  ochotników prowadziła zabawy ruchowo-muzyczne. Najmłodsze dzieci zaprezentowały się w niezwykłych, bajkowych strojach. Nie zabrakło: Czerwonego Kapturka, Śpiącej Królewny, Królewicza itp. Również w miłej i radosnej atmosferze przebiegł bal klasy IV-VI. Dzieci w doskonałych nastrojach wróciły do domów. Rada Rodziców z każdej klasy  zorganizowała słodki poczęstunek dla wszystkich uczniów.

 Zdjęcia w Albumie fotograficznym - wybierz galerię:Bal Karnawałowy 

 

 

Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne święto zakochanych przypadające
14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. My to święto obchodziliśmy w szkole 12 lutego obdarowując się Kartami Walentynkowymi, które wręczało wielkie, czerwone, gorące SERCE. A walentynkowa dyskoteka miała miejsce 15 lutego, na której towarzyszył czerwony kolor, kolor miłości.

 

 

8 lutego 2010 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego pedagogom zatrudnionych w szkołach i placówkach w powiatach: buskim, pińczowskim, kazimierskim oraz gminie Chmielnik. Pan dyrektor Robert Głogowiecki powitał wszystkich przybyłych gości, a szczególnie Kuratora Świętokrzyskiego panią Małgorzatę Muzoł, Wizytatora panią Annę Koźlecką, Burmistrza MiG Kazimierza Wielka pana Adama  Bodziocha, Starostę Powiatu Kazimierskiego pana Jana Nowaka. W części artystycznej zaprezentowały się: szóstoklasistki recytując i śpiewając  „o szkole w sam raz idealnej”, a następnie rozśpiewane i roztańczone najmłodsze dzieci naszej szkoły. Po programie nastąpiło uroczyste wręczenie aktów awansu zawodowego. „... teń dzień każdego rozwesela, wytężona praca zostaje uwieńczona, a motywacja... nadal nieskończona.Uczniowie, sprawdziany, dokształcanie, obserwacje i ciągłe rozliczanie. Czasu wciąż na to wszystko brakuje, jednak niejeden nauczyciel to pokonuje. To praca wyjątkowa i nie dla każdego stworzona, bo powołaniem obdarzona”.

 

Klasa I i II b, wraz z wychowawcami Aleksandrą Kuchnecką i Krzysztofem Kuchneckim, przygotowała i zorganizowała spotkanie dla najwdzięczniejszych odbiorców- Babć i Dziadków.

Po części artystycznej zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci. Wnuczęta wręczyły „dziadkom” kolorowe laurki, a oni odwdzięczyli się słodką niespodzianką. 

 

Maluchy z naszej szkoły świętowały DZIEŃ ZIEMI

Na świecie Dzień Ziemi obchodzony jest od 40 lat, w Polsce - od dwudziestu. Kazimierski Ośrodek Kultury, który co roku organizuje "zielone święto naszej planety”, przygotował z okazji podwójnego jubileuszu specjalny program.
Zaproszono do współpracy Szkołę Podstawową numer 3. A w roli nauczycieli ekologii wystąpili... najmłodsi uczniowie "trójki” - klasy zerowe. Maluchy, pod okiem wychowawczyń Renaty Gaweł i Elżbiety Żurek, przez prawie dwa miesiące przygotowywały przedstawienie o tytule "Razem z leśnymi ludkami dbamy o naszą przyrodę”. Podczas gdy dzieciaki ćwiczyły kwestie i układy taneczne, rodzice szyli kolorowe stroje dla swoich pociech.
Efekt był znakomity. Na scenie pojawiły się postacie zwierzątek, owadów, leśnych ludków i skrzatów. Sześciolatki recytowały wierszyki, tańczyły, śpiewały piosenki, a całość została uzupełniona pokazem multimedialnym.

Pierwszą odsłonę spektaklu poświęcono w dużej mierze ochronie drzew. Głównym bohaterem był Krasnal, który bardzo chciał wyprowadzić się z zanieczyszczonego lasu. W drugiej części, w roli przewodniczki animowanego przekazu wystąpiła Unijna Gwiazdka. Oprócz przykładów złego traktowania przyrody przedstawiła także z wdziękiem proekologiczne... dyrektywy z Brukseli - jak i dlaczego powinniśmy dbać o nasze środowisko. A w finale, na deskach sceny zamienionej na piękną polanę, pojawili się mieszkańcy lasu i łąki: jeże, zające, motyle, biedronki, żaby, trzmiele, pająki.
W kazimierskim spektaklu wzięło udział 32 "zerówkowiczów”. Ich prezentacje estradowe oglądali uczniowie starszych klas "trójki” i zaprzyjaźnionych szkół, a także rodzice i dziadkowie. Sala ośrodka kultury wypełniona była po brzegi. Popisy małych artystów publiczność nagrodziła burzliwymi oklaskami.

Dyrektor "trójki” Robert Głogowiecki podkreślił w swoim wystąpieniu, jak ważny jest Dzień Ziemi. Przypomniał też, że wszyscy, na co dzień musimy dbać o ekologię, o swoje środowisko.
Na zakończenie głos zabrał dyrektor ośrodka kultury Aleksander Zwolański. Podziękował maluchom za wspaniały występ, po czym wręczył im słodkie upominki.


KONSTYTUCJA 3 MAJA

5 maja 2010 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Program historyczno – poetycki był jednocześnie lekcją wychowania patriotycznego. Uczniowie przypomnieli zebranym, że 3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788r. Program   przygotowali  uczniowie  klas   VI   pod kierunkiem   p.  Anny  Michno, p. Piotra Pietrasika i p. Adama Zaręby.