Programy profilaktyczne

Teatrzyki profilaktyczne

KRUSIKOWO

 

"Prawdziwy skarb"

Dnia 23.11.2018 roku aktorzy zaprezentowali spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym pt: "Prawdziwy skarb" dla dzieci z klas 0 -III.

Słysząc słowo SKARB mamy najczęściej na myśli złoto, brylanty, pieniądze, różne kosztowności. O tym, że nie zawsze tak musi być, przekonały się dzieci z  klas 0-III naszej szkoły oglądając i słuchając uważnie występu aktorów .Bajka pod tytułem „Prawdziwy skarb”, potwierdziła, że największym skarbem w życiu każdego człowieka jest zdrowie, przyjaźń, rodzina, życie.

 

Kazimierski Ośrodek Kultury - spotkanie profilaktyczne

 

W czerwcu najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas 0 – III  uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym pt.: „Kolczasta przyjaźń” zaprezentowanym przez Teatr Inspiracja z Krakowa.W spektaklu poruszone zostały zagadnienia tolerancji wobec inności oraz przyjaźni. Aktorzy ukazali postać Jeżyka, który był wyśmiewany przez mieszkańców lasu, głównie złośliwego i pewnego siebie Tygrysa, ze względu na swoją odmienność związaną z wyglądem.W trakcie trwania przedstawienia dzieci mogły odkryć, że Jeżyk pomimo tego, że ma kolce, posiada bardzo dużo zalet i umiejętności. Ponadto jego postać promowała potrzebę dbania o higienę osobistą oraz zdrowego odżywiania. W końcowej fazie spektaklu Tygrys dostrzega, że jego „kolczasty kolega” ma wiele pozytywnych cech, jest miły, uczciwy i zasługuje na szacunek i przyjaźń.

Problem ukazany w przedstawieniu jest jak najbardziej aktualny w rzeczywistości szkolnej, gdyż zdarza się, że nawet niewielka odmienność osoby, np. wygląd, czy ubiór, staje się przyczyną dziecięcych problemów – wyśmiewania, dyskryminacji ze strony innych dzieci, czy nawet wykluczenia z grupy rówieśniczej. Na zakończenie aktorzy w krótkiej prelekcji 
omówili ukazany w przedstawieniu problem, kierując pytania do dzieci. Podkreślili także potrzebę akceptacji wobec niepełnosprawnych kolegów. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w dyskusji.Przedstawienie bardzo podobało się naszym najmłodszym uczniom i miejmy nadzieję, że dzięki niemu dzieci zrozumieją potrzebę tolerancji wobec drugiego człowieka, bo przecież każdy z nas jest inny, ale na swój sposób wyjątkowy i wartościowy. A dzięki tej „inności” świat jest ciekawy i warty poznawania.

 

 

Dnia 8.11.2016 r. do SSP NR 3 przyjechali aktorzy z Teatru profilaktycznego z Krakowa „Inspiracja”. Przedstawili dwa spektakle dostosowane odpowiednio do grup wiekowych. Pierwszy spektakl pt. „Psoty nie z tej ziemi”, miały możliwość obejrzeć dzieci z przedszkola oraz z klas I-III. Poświęcony był zasadom bezpieczeństwa i poruszał problematykę: bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpieczny dom, uwaga obcy, niebezpieczne zabawy. Przedstawienie było bardzo zabawne, ale jednocześnie pouczające i nakłaniające dzieci do aktywnego udziału w tej specyficznej lekcji wychowawczej. Po przedstawieniu aktorzy przeprowadzili z dziećmi krótką pogadankę na temat konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na ulicy, w domu, podczas zabawy oraz w kontaktach z osobami, których nie znamy. Problematyka drugiego spektaklu "Nad przepaścią"  dotyczyła zagrożeń typowych w życiu młodych ludzi tj. uzależnienia od używek i przemoc rówieśnicza. Spektakl pokazany przez krakowskich aktorów, może być punktem wyjścia do prelekcji i rozmów z uczniami podczas zajęć wychowawczych, bo ukierunkowane było na przeciwdziałanie uzależnieniom, a jak wiadomo jest to niezbędny elementem wychowania społecznego. Socjalizacja od podstaw, od najmłodszych lat staje się konieczna, zważywszy na szczególnie niebezpieczne zjawiska, jakimi są palenie tytoniu, zażywanie alkoholu, narkotyków  czy tzw. dopalaczy. 
Przygotowany dla uczniów spektakl profilaktyczny stanowi jedno z ogniw w łańcuchu działań edukacyjnych zaplanowanych w szkole, na rzecz kształtowania odpowiedzialności u młodego człowieka. Ciekawą formą podsumowania rozważań, okazała się dyskusja, w którą chętnie włączyli się uczniowie. Profilaktyka owinięta w artystyczną, przystępną dla uczniów formę, to cel, jaki teatr zrealizował.