Programy profilaktyczne

Znajdź właściwe rozwiązanie

 „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” – jest programem profilaktyki palenia tytoniu przeznaczonym dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 Głównym celem programu – jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

 

Cele szczegółowe:

  • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia – warsztat I.
  • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza – warsztat II.
  • Zdobycie umiejętności zachowań asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczaniem się sposobów odmowy – warsztat III.
  • Uczenie rozpoznawania uczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami – warsztat IV.
  • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi – warsztat V.

 Program składa się z jednego spotkania dla rodziców oraz pięciu spotkań warsztatowych dla uczniów.

 Warsztaty dla uczniów obejmują następujące tematy:

  1. Poznajemy siebie bliżej.
  2. Laboratorium ciała.
  3. Naucz się mówić.
  4. Znajdź właściwe rozwiązanie.
  5. Uwierz w siebie.

 W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów: "burzę mózgów", praca z tekstem/rysunkiem, ćwiczenia oddechowe, wizualizacja, odgrywanie scenek sytuacyjnych.