Programy profilaktyczne

Bezpieczeństwo na piątkę

30.10.2019r. odbyły się, w naszej szkole, powiatowe eliminacje XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę". Uczestnicy turnieju mieli do rozwiązania testy dotyczące m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwa w rolnictwie, gospodarstwie domowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy przygotowali również prace plastyczne na temat: „100-lecie Polskiej Policji - zawsze na straży bezpieczeństwa”. Nad przebiegiem zawodów czuwali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. Drużyna reprezentująca naszą szkołę z kl. Va (Klimek Magdalena, Wójcik Lena, Godzic Gabriel) pod kierunkiem Pań Agnieszki Gaik i Róży Ryczek zajęła drugie miejsce. GRATULUJEMY

W dniu 29.10.2018 r. w SSP Nr 3 odbył się powiatowy etap konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę” naszą szkołę reprezentowało  trzech uczniów z klasy piątej „B" - Zajma Maja, a z klasy V "C" - Dusza Julia , Pisarski Stanisław. W konkursie brało udział 8 drużyn ze szkół podstawowych powiatu kazimierskiego. Drużyna naszej szkoły zajęła 1 miejsce. Opiekunami reprezentacji szkoły była p. Anna Michno i p. Paweł Radziszewski. Gratulacje. 

16 listopada 2018 r nasza szkoła , reprezentowana przez uczniów klasy 5 b i 5 c brała udział w Olimpiadzie Bezpieczeństwa w Kielcach. Olimpiada Bezpieczeństwa to nie tylko zabawy i konkurencje dla najmłodszych, ale przede wszystkim świetna okazja do uświadamiania młodzieży o zagrożeniach płynących z niewłaściwego zachowania na drodze.W wydarzeniu wzięli udział zarówno uczniowie klas V szkoły podstawowych wraz z opiekunami jak i jednostki Policji, Straży Pożarnej, członkowie kieleckiego AutomobilKlub, przedstawiciele Straży Granicznej, Straży Miejskiej, KRUSu, Agencji Rynku Rolnego oraz  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.Na uczniów czekało wiele atrakcji, konkurencji takich jak test wiedzy i tor przeszkód, konkursów związanych z pierwszą pomocą a także występy artystyczne. Imprezę urozmaicili piłkarze ręczni kieleckiego klubu Vive Tauron Kielce.