Programy profilaktyczne

Nie pal przy mnie proszę

NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ

Założenia ogólne programu

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym

Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,

Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,

W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

     Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

     Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

     Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia

     Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

     Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Struktura programu

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  1. CO TO JEST ZDROWIE?
  2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
  3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
  4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
  5. NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!